Dr. Stephane Mercier diplomirao je 2004., a doktorat postigao 2010. godine. Do danas je napisao tri monografije s prijevodima, tridesetak članaka i eseja u znanstvenim člasopisima i dvadesetak kritičkih pregleda, uznastupe na dvadesetak međunarodnih simpozija i konferencija. U svojem se znanstvenom radu bavi filozofijom i poviješću ideja. U svojem doktorskom radu fokusirao se na Cicerona i njegovu misao o čemu je izdao i knjigu koja je naišla na vrlo pozitivnu kritiku. Bavio se i Senekom i Petrarkom i percepcijom i prihvaćanjem njihovih ideja u modernoj misli Zapada. Intenzivno se bavio primjenom etike protiv zločina abortusa o čemu je do nedavno predavao na sveučilištu Louvain.
Osim na Louvainu predavao je i na Isusovačkom teološkom fakultetu u Bruxellesu. Od 2004. do ove 2017. godine predavao je više kolegija: Uvod u filozofiju, antičku i srednjovjekovnu flozofiju, filozofsku antropologiju, o ateizmu i vjeri u presveto trojstvo.
U proljeće ove godine suspendiran je s katoličkog sveučilišta u Louvainu, najstarijeg aktualnog europskog sveučilišta. Studentima je na nastavi podijelio rad na temu „Filozofija za život: protiv tzv. prava na izbor pobačaja“ u kojem je iznio argumente protiv abortusa. Tjedan dana kasnije održao je i nastup protiv rodne ideologije nazvavši je „totalno zbunjujućom i zlom“. Nakon reakcije medija na predavanje o abortusu, jedna francuska građanska udruga za ravnopravnost spolova slučaj je prijavila Sveučilištu.
Vodstvo sveučilišta ogradilo se i osudilo svojega zaposlenika uputivši poruku da je dr. Mercier djelovao protiv vrijednosti te tzv. katoličke ustanove, koja se zalaže za pravo žene na abortus. Istraga protiv Merciera je u tijeku te je pokrenut „disciplinski postupak.“ Pri tome su do daljnjega ukinuta dva predmete na kojima je predavao.