Roger Kiska (Bratislava, Slovačka) školovao se međunarodnim sveučilištima u Manitobu 1992.-1997. (Kanada) i Vandebildt 1997.-1999. (Tennessee). Specijalizaciju iz međunarodnog prava i poslijediplomski studij pohađao je na Pravnoj školi Ave Maria u Michiganu 2000.-2003. godine.
U dosadašnjoj pravničkoj karijeri radio je u odvjetničkom uredu bivšem slovačkog premijera dr. Jana Čarnogurskyja 2004. (Bratislava), potom kao privremeni direktor i pravni savjetnik Europskog centra za pravo i pravdu 2004.-2009. (European Centre for Law and Justice, Strasbourg) te pravni konzultant u Europskom parlamentu 2010.-2016. (Bruxelles). Istovremeno je bio potpredsjdnik i viši savjetnik međunarodne organizacije Alliance Defending Freedom 2009.-2016. sa sjedištem u Beču. Danas je zaposlenik Kršćanskog pravnog centra (Christian Legal Centre) iz Londona gdje se bavi pravnim savjetovanjem oko sudskih sporova u Ujedinjenom Kraljevstvu te pred Sudom pravde Europske unije i Europskim sudom za ljudska prava. Često istupa u medijima i u javnosti. Autor je i koautor 10 stručnih publikacija. Član je više međunarodnih organizacija: Zaklade Novae Terree (Italija), Skandinavskog odbora za ljudska prava (Scandinavioan Human Rights Committee, Švedska), Međunarodnog institute za solidarnost i ljudska prava (International Solidarity and Human Rights Institute, Austrija/SAD), Međunarodnog centra za pravo, život, vjeru i obitelj (International Centre for Law, Life, Faith and Family, Italija), potpredsjednik Europske građanske incijative „Mama, tata i djeca” (European Citizenship Initiative Mum, Dad & Kids, Belgija), Odjela ustavnog prava i filozofije prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Bloemfonteinu (Department of Constitutional Law and Philosophy of Law; Faculty of Law University of the Free State, Bloemfontein, Južna Afrika), član Uprave Zaklade Anton Tunega Foundation (Slovačka).
U suradnji s pravnim timom Vigilare, kao međunarodni pravni savjetnik sudjelovao je u izradi ustavne tužbe protiv postojećeg, formalno neustavnog, zakona o abortusu iz 1978. godine, što je označilo i početak nacionalne pro-life kampanje uoči odluke Ustavnog suda Republke Hrvatske o ustavnosti zakona o abortusu. Nakon objave sudske odluke u ožujku 2017. godine, kampanja je nastavljena pokretanjem građanske incijative „Imam pravo živjeti” i provođenjem istoimene najveće nacionalne peticije za nerođenu djecu i pomoć trudnicama, čijih je gotovo 170 000 potpisa u listopadu 2017. godine predano Hrvatskom saboru.