Krčki biskup u miru, mons. Valter Župan (1938. u Ćunski) gimnaziju i sjemenište započeo je u Zadru, a završio u Pazinu. Studij teologije također je završio u Pazinu. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 8. srpnja 1962. godine.
Za vrijeme svojeg svećeništva, vršio je službe: župni vikar u Malom Lošinju (1962. -1970.), župnik i dekan u Omišlju (1970.-1974.), župnik i dekan u Cresu (1974.-1979.), župnik i dekan u Malom Lošinju (1979.-1989.), generalni vikar Krčke biskupije (od 1989. do 1997.), dijecezanski administrator Krčke biskupije od 1997. godine.
Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je krčkim biskupom 31. siječnja 1998. Za biskupa je zaređen 15. ožujka iste godine u krčkoj katedrali.
Službe koje je vršio u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK):
– predsjednik Vijeća HBK za obitelj
– član Biskupske komisije HBK za liturgiju
– član Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu
Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe krčkog biskupa zbog navršene kanonske dobi, Umirovljen je 22. ožujka 2015. godine.
Poznat je kao veliki podupiratelj obitelji, braka i zaštitnik prava svakog ljudskog bića na život, od začeća do naravne smrti.
S Vigilare surađuje više godina. U listopadu 2017. otvorio je u Zagrebu međunarodnu konferenciju o 100. obljetnici ukazanja u Fatimi, u organizaciji Vigilare i Hrvatskog mariološkog instituta.