Mathias von Gesrdorff (Santiago, Čile) diplomirani je ekonomist od 1989. godine (Heidelberg, Bonn). Nekoliko je godina radio kao bankar u Londonu i Frankfurtu na Majni. Od 1990. godine postao je aktivan u njemačkom pokretu za život pod nazivom Aktion SOS Leben i u njemačkom ogranku društva Tradicija, obitelj i privatno vlasništv – TFP. Od 1993. godine koordinira aktivnosti u kampanji „Djeca u opasnosti“ protiv pornografije, blasfemije i nasilja u medijima. Za vrijeme vlade Gerharda Schrődera organizirao je mnogo kampanja protiv tzv. homoseksualnih ‘brakova’. Autor je mnogo knjiga o obitelji i medijima. Također, redovito izdaje biltene i urednik je nekoliko publikacija.