Boris Andreev rođen je i odrastao u Bugarskoj. Nakon završetka srednje škole, obrazovanje je nastavio u inozemstvu. Na sveučilištu u Konstanzu (Njemačka) 2010. godine diplomirao je pravo. Na Sveučilištu Andrassy u Budimpešti stekao je magisterij iz europskog prava. Nakon završetka pripravništva na Okružnom sudu u Konstanzu 2014. godine, otvorio je odvjetnički ured u Frankfurtu na Majni u kojem, kao odvjetnik, radi i danas. Područje od posebnog interesa i djelovanja usmjereni su mu na pravne odnose između Njemačke i Bugarske te na kazneno pravo i imigracijske zakone.